Δεύτερη έκθλιψη

Μετατροπή των αποβλήτων δεύτερης έκθλιψης σε έσοδο

 Παραδοσιακά, το εναπομένον χαμηλού βαθμού πυρηνέλαιο ανακτάται από τον πυρήνα μετά την πρώτη έκθλιψη ελαιόλαδου, με την χρήση ενεργοβόρων περιστροφικών ξηραντηρίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο την παραγωγή σχετικά υγρού πυρήνα χαμηλής εμπορικής αξίας, όσο και την παραγωγή δύσχρηστων υγρών αποβλήτων (κατσίγαρος), των οποίων η διαχείριση είναι εξίσου κοστοβόρα.

Επανεξετάζοντας τη διαδικασία 2ης έκθλιψης

Για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, η Alfa Laval παρέχει μια καινοτόμο διαδικασία δεύτερης έκθλιψης τεσσάρων σταδίων.

Αυτή η λύση χαμηλού κόστ��υς σας προσφέρει έναν υπεύθυνο τρόπο αντιμετώπισης των μολυσμένων υγρών αποβλήτων από την τριφασική έκθλιψη ελαιόλαδου, ώστε να μειωθεί σημαντικά το κόστος διάθεσης και να βρεθούν νέοι τρόποι επαναχρησιμοποίησης των υποπροϊόντων, έτσι ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπορική αξία.

Διαδικασία δεύτερης έκθλιψης τεσσάρων σταδίων της Alfa Laval