2023-12-08 Financial news by Cision Sverige AB

Η Alfa Laval έχει εγκριθεί από την πρωτοβουλία Science Based Targets

Με την έγκριση της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi), η Alfa Laval είναι πλέον μία από τις περισσότερες από 4.000 εταιρείες παγκοσμίως που ηγούνται του μετασχηματισμού μηδενικών εκπομπών άνθρακα, θέτοντας στόχους μείωσης των εκπομπών που βασίζονται στην επιστήμη του κλίματος. Η πρωτοβουλία προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές στον καθορισμό στόχων με βάση την επιστήμη και θα επικυρώνει την πρόοδο της Alfa Laval προς την επίτευξη των στόχων ουδέτερου άνθρακα σε ετήσια βάση.

Η Alfa Laval έχει δεσμευτεί να έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030 και να επιτύχει επιστημονικά τεκμηριωμένο στόχο καθαρού μηδενικού ισοζυγίου έως το 2050. Αυτοί οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι μείωσης των εκπομπών έχουν πλέον επαληθευτεί από το SBTi. Η Alfa Laval μπορεί έτσι να διασφαλίσει ότι η δράση της για το κλίμα είναι σύμφωνη με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Μειώνοντας τις δικές της εκπομπές CO2 σε όλη την αλυσίδα αξίας, η Alfa Laval συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του 1,5 βαθμού που ορίζεται στη συμφωνία του Παρισιού.

«Είμαι περήφανος για αυτή την επικύρωση, η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Η SBTi παρέχει μια κοινή, ισχυρή και επιστημονικά τεκμηριωμένη κατανόηση του καθαρού μηδενικού ισοζυγίου, η οποία αποσαφηνίζει και μας δίνει εμπιστοσύνη ότι οι στόχοι μας ευθυγραμμίζονται με την επιστήμη του κλίματος. Έχουμε καταβάλει αφοσιωμένες προσπάθειες από την ανακοίνωση του στόχου μας για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το 2019, τώρα έχουμε τον οδικό χάρτη και οι πελάτες μας μπορούν να εμπιστευτούν ότι θα ταιριάξουμε τις φιλοδοξίες και τους στόχους τους», λέει η Anna Celsing, Επικεφαλής Βιωσιμότητας της Alfa Laval.

Σχετικά με την πρωτοβουλία Science Based Targets

Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να θέτουν φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις για το κλίμα. Επικεντρώνεται στην επιτάχυνση των εταιρειών σε όλο τον κόσμο για να μειώσουν κατά το ήμισυ τις εκπομπές πριν από το 2030 και να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές πριν από το 2050.


Η πρωτοβουλία είναι μια συνεργασία μεταξύ του CDP, του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Πόρων (WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) και μία από τις δεσμεύσεις του We Mean Business Coalition. Το SBTi καθορίζει και προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές στον επιστημονικά τεκμηριωμένο καθορισμό στόχων, προσφέρει πόρους και καθοδήγηση για τη μείωση των εμποδίων στην υιοθέτηση και αξιολογεί και εγκρίνει ανεξάρτητα τους στόχους των εταιρειών www.sciencebasedtargets.org @sciencetargets

Αυτή είναι η Alfa Laval

Η Alfa Laval είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μεταφορά θερμότητας, τον φυγοκεντρικό διαχωρισμό και το χειρισμό υγρών και δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και των τροφίμων και του νερού, προσφέροντας την τεχνογνωσία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών σε περίπου 100 χώρες. Η εταιρεία δεσμεύεται να βελτιστοποιεί τις διαδικασίες, να δημιουργεί υπεύθυνη ανάπτυξη και να οδηγεί την πρόοδο για να υποστηρίξει τους πελάτες στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων και των στόχων βιωσιμότητας.

Οι καινοτόμες τεχνολογίες της Alfa Laval είναι αφιερωμένες στον καθαρισμό, τον εξευγενισμό και την επαναχρησιμοποίηση υλικών, προωθώντας την πιο υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων. Συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ανάκτησης θερμότητας, στην καλύτερη επεξεργασία του νερού και στη μείωση των εκπομπών. Με αυτόν τον τρόπο, η Alfa Laval δεν επιταχύνει μόνο την επιτυχία για τους πελάτες της, αλλά και για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Κάνοντας τον κόσμο καλύτερο, κάθε μέρα.

Η Alfa Laval απασχολεί 20.300 υπαλλήλους. Οι ετήσιες πωλήσεις το 2022 ήταν 52,1 δισεκατομμύρια SEK (περίπου 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης.

                          www.alfalaval.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                     
Head of Investor Relations
Alfa Laval     
Tel: +46 46 36 65 10         
Mobile: +46 730 46 30 90

Σχετικό περιεχόμενο: