2023-12-08 Financial news by Cision Sverige AB

Η Alfa Laval στην COP28 – δεσμεύεται να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση προς το καθαρό μηδέν

Ως μέλος της σουηδικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP28 στα ΗΑΕ, η Alfa Laval συμμετέχει και πάλι στην παγκόσμια προσπάθεια για την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η συνεχιζόμενη συστημική αλλαγή στους κλάδους από τους οποίους εξαρτώνται οι κοινωνίες μας. Αυτό σημαίνει επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και μείωση των εκπομπών στους κλάδους της ενέργειας, των τροφίμων, των υδάτων και της ναυτιλίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των λύσεων μας και του προγράμματος στα ΗΑΕ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.alfalaval.gr/COP28

Στην COP28, η Alfa Laval θα συμμετάσχει ενεργά σε συζητήσεις με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τις ρυθμιστικές αρχές και θα καθιερώσει συνεργασίες με εταίρους και πελάτες για να επιταχύνει την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση διαθέσιμων και καινοτόμων λύσεων στην πορεία προς το καθαρό μηδέν.

Τα κυριότερα σημεία που πρέπει να παρακολουθείσετε στην COP28:

  • "Ανταλλαγή πληροφοριών από ηγέτες της βιομηχανίας, συνεργασία για τη δημιουργία αποτελεσματικής διαφάνειας στην αλυσίδα αξίας" συζήτηση πάνελ με τους εταίρους του MASSIV+ στο σουηδικό περίπτερο στις 2 Δεκεμβρίου @ 4.00-4.40 μ.μ. GST
  • "Unleashing Innovative Cleantech to Achieve Net-Zero Amid Intermittent Energy Frontiers" συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο περίπτερο της Δανίας στις 4 Δεκεμβρίου @ 4.45 - 5.45μμ GST 
  • "Δράσεις για την επίτευξη μιας αλυσίδας αξίας απαλλαγμένης από ανθρακούχες εκπομπές και ανθεκτικής" στο σουηδικό περίπτερο στις 5 Δεκεμβρίου @ 1:00 – 1:40 μ.μ. GST
    Συνεδρία "Επιτάχυνση βιώσιμων πόλεων σε όλες τις αλυσίδες αξίας για την επίτευξη καθαρού μηδενικού ισοζυγίου" με το περίπτερο We Don't Have Time στην Blue Zone στις 6 Δεκεμβρίου @ 2.00 – 3.00 μ.μ. GST
  • "Επίλυση μεγάλων χρόνων αναμονής στο λιμάνι με καινοτόμες τεχνολογίες" συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο σουηδικό περίπτερο στις 6 Δεκεμβρίου 6 @ 5.00-5.20 μ.μ. GST

Υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) έχει προσδιορίσει μια κορυφαία προτεραιότητα: τον τριπλασιασμό της δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον διπλασιασμό του ρυθμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε διάφορους τομείς έως το 2030. Αυτό περιλαμβάνει την κλιμάκωση του εξηλεκτρισμού και την υιοθέτηση βελτιωμένων προσεγγίσεων ψύξης για τη διευκόλυνση της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων.

Δεν υπάρχει ούτε μία λύση που να μπορεί να επιτύχει ανεξάρτητα τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό και τελικά της επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών. Αυτό το εγχείρημα απαιτεί ποικίλες πρωτοβουλίες, μακροπρόθεσμες στρατηγικές και φιλοδοξίες, αλλά πάνω απ' όλα, απαιτεί ισχυρές εταιρικές σχέσεις – και άμεση δράση τώρα.

Η Alfa Laval είναι πολύ δραστήρια στην προώθηση αυτής της αλλαγής - καινοτομώντας στις βιομηχανίες από τις οποίες εξαρτώνται οι κοινωνίες μας, προσφέροντας λύσεις για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στις βιομηχανίες ενέργειας, τροφίμων, νερού και ναυτιλίας. Η εταιρεία αποτελεί μέρος της λύσης για τη συστημική αλλαγή: επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και μείωση των εκπομπών πριν από το 2030 με την οικοδόμηση του ενεργειακού συστήματος του μέλλοντος, ενώ παράλληλα απανθρακοποιεί γρήγορα το ενεργειακό σύστημα του σήμερα. Επιπλέον, προώθηση του τρόπου αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Για τις τελευταίες ενημερώσεις και ζωντανές μεταδόσεις του προγράμματος της Alfa Laval στην COP28, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.alfalaval.gr/COP28

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρωτοπορούμε με θετικό αντίκτυπο σε:

Ενέργεια:
Σύμφωνα με τον IEA, το 40% της εξοικονόμησης εκπομπών άνθρακα που απαιτείται για την επίτευξη καθαρού μηδενικού ισοζυγίου θα προέλθει από την ενεργειακή απόδοση. Η Alfa Laval είναι αφοσιωμένη στην κλιμάκωση, ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση καθαρών τεχνολογιών ως μέρος της ενεργειακής μετάβασης. Οι εναλλάκτες θερμότητας βελτιστοποιούν τη μεταφορά θερμότητας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε διάφορες βιομηχανίες, μειώνοντας τις ανάγκες χωρητικότητας κατά 100 GW και περιορίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 50 εκατομμύρια τόνους ετησίως.   

Τρόφιμα:

Σήμερα, η παραγωγή τροφίμων αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και χρησιμοποιεί σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής διαθέσιμης ενέργειας. Επίσης, μεγάλο μέρος της παραγωγής τροφίμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα. Μέσα σε λιγότερο από μια γενιά, θα χρειαστούμε έως και 70% περισσότερα τρόφιμα για να θρέψουμε έναν πληθυσμό σχεδόν 11 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Στην Alfa Laval, βρίσκουμε τρόπους να παράγουμε περισσότερα από το ίδιο με λιγότερη ενέργεια, νερό και απόβλητα.  Τα επιχειρηματικά μυαλά και οι νέες συνεργασίες μεταξύ της Alfa Laval και των παραγωγών τροφίμων, ποτών και συστατικών τροφίμων θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αποκάλυψη και την ανακύκλωση των κρυμμένων θησαυρών στην τροφική αλυσίδα.

Νερό:
Οι λύσεις νερού της Alfa Laval επιτρέπουν τη βιώσιμη διαχείριση του νερού με έμφαση στον καθαρισμό και την κυκλική επαναχρησιμοποίηση του νερού τόσο σε βιομηχανικό περιβάλλον όσο και στη διαχείριση των λυμάτων από τους δήμους. Ένα παράδειγμα είναι το διάλυμα μεμβράνης MBR της Alfa Laval, το οποίο επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων μετά την ενεργειακά αποδοτική απομάκρυνση μικρορύπων όπως τα φαρμακευτικά κατάλοιπα.

Ναυτιλία:
As of January 1, 2023, it is mandatory for all ships to calculate their Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) and establish their annual operational carbon intensity indicator (CII) and CII rating. Energy efficiency is a crucial avenue to reduce emissions from shipping without compromising cargo capacity or speed. Alfa Laval offers a range of solutions to optimize ship operations. Some examples; Alfa Laval boiler technology recovers waste heat from the vessels’ engines, thereby reducing energy consumption by 14 percent – and the company’s air lubrication system reduces friction between the hull and water providing fuel savings of up to 12 percent.

Αυτή είναι η Alfa Laval

Η Alfa Laval είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μεταφορά θερμότητας, τον φυγοκεντρικό διαχωρισμό και το χειρισμό υγρών και δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και των τροφίμων και του νερού, προσφέροντας την τεχνογνωσία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών σε περίπου 100 χώρες. Η εταιρεία δεσμεύεται να βελτιστοποιεί τις διαδικασίες, να δημιουργεί υπεύθυνη ανάπτυξη και να οδηγεί την πρόοδο για να υποστηρίξει τους πελάτες στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων και των στόχων βιωσιμότητας. Μαζί, είμαστε πρωτοπόροι με θετικό αντίκτυπο.

Η Alfa Laval απασχολεί 20.300 υπαλλήλους. Οι ετήσιες πωλήσεις το 2022 ήταν 52,1 δισεκατομμύρια SEK (περίπου 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Eva Schiller
PR Manager
Alfa Laval
Mobile: +46 709 38 71 01
eva.schiller@alfalaval.com

Anna Celsing
Chief Sustainability Officer (CSO)
Alfa Laval
Mobile: +46 730 55 48 00
anna.celsing@alfalaval.com

Η Alfa Laval στην COP28

cop28-logo-green-small.jpgΗ Alfa Laval θα είναι μέρος της σουηδικής αντιπροσωπείας για να συμμετάσχει σε διάλογο με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις ρυθμιστικές αρχές, τους εταίρους και τους πελάτες για να δράσουν από κοινού και να επιταχύνουν την πορεία προς το καθαρό μηδέν.

Περισσότερες πληροφορίες για την COP28

 

Σχετικό περιεχόμενο: