Διαχείριση των αποβλήτων

Διαχείριση των αποβλήτων

 

Η έκθλιψη ελαιόλαδου οδηγεί κανονικά σε μεγάλες ποσότητες δύσχρηστων στο χειρισμό αποβλήτων (κατσίγαρος). Οι περισσότερες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων δεν δέχονται αυτά τα απόβλητα, τα οποία συχνά εναποθέτονται σε γεωργικές εκτάσεις. Αυτό είναι δαπανηρό και δεν είναι καλό για το περιβάλλον.

 

Η Alfa Laval έχει αναπτύξει μια εξαιρετικά αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση:

                             BlueVap

Επεξεργασία κατσίγαρου με BlueVap ή AlfaFlash

Το BlueVap είναι ένα μοναδικό σύστημα θερμικού διαχωρισμού που μετατρέπει τα απόβλητα από την επεξεργασία ελιάς σε νερό και ένα συμπύκνωμα που μπορεί να αναμιχθεί με ελαιοπυρήνα προς απόρριψη. 

Αυτή η εύχρηστη μονάδα μπορεί να επεξεργάζεται έως και 2.500 λίτρα απόβλητου ανά ώρα και δεν έχει απαίτηση ατμού ή ψυκτικού νερού. Διατίθεται επίσης και η μονάδα AlfaFlash για εγκαταστάσεις που διαθέτουν ατμό, και χρειάζονται μεγαλύτερες δυναμικότητες.

 

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) χωρίς & με την χρήση BlueVap

Chemical oxygen demand without & with BlueVap black water treatment